Saturday, March 22, 2008

Jai Jai Jai Hanumaan Gosain - Shri Hari Om SharanJai Jai Jai Hanumaan Gosain sung by Shri Hari Om Sharan, video with slide show of beautiful pictures of Shri Hanuman, the Pavan Putra, Shri Ram Bhakta.

Lyrics , words, text of Jai Jai Jai Hanuman

Vegi haro, Hanumana Mahaprabhu,
jo kachu sankata hoye hamaro.
Kauna sa sankata mora gariba ko,
jo tuma se nahi jata hai taro?

Jay jay jay Hanumana Gosai,
kripa karo, Maharaja. (2X) (refrein)

Tana me tumhare shakti viraje,
mana bhakti se bhina.
Jo jana tumhari sharana me aye,
dukha darada harnina,
Hanumata, dukha darada harnina.
Mahavira Prabhu, hama dukhiyana ke,
tuma ho gariba nivaja, Hanumata (2X).
Jay jay jay...

Rama Lakhana Vaidehi tuma par
sada rahe harshaye.
Hriday cirake Rama Siya ka, (2X)
darshana diya karaye.
Do kara jora araja, Hanumanta,
kahiyo Prabhu se aja, Hanumata (2X).
Jay jay jay...
Jay jay jay Hanumana Gosai.

1 comment:

Anonymous said...

Thanks a lot...

Post a Comment